Menu Sluiten

Motorrijles, hoe gaat dat?

Motorrijles Deventer  

Welkom bij één van de weinige, door  de Bovag gecertificeerde motorrijscholen.

Rijschool Salland heeft 3 zeer ervaren en goed getrainde motor-rijinstructeurs.
Zij nemen allemaal hun taak zeer serieus en proberen de rijlessen voor jouw zo leuk mogelijk neer te zetten.
Wil je een hoge slagingskans, garantie voor kwaliteit, veiligheid en zekerheid? Dan ben je bij ons op het juiste adres. 

Denk aan de Theorie: Niet alleen belangrijk maar ook verplicht!

Het eerste Praktijk examen (AVB)
Algemene voertuig beheersing- zie onderstaande (film) voorbeelden..... 

Als motorrijschool weten we dat veel leerlingen zich er niet van bewust zijn dat het motorexamen is ingedeeld in 2 delen.
Het eerste examen is eigenlijk kijken hoe handig je met een motor bent.
Dit wordt het AVB examen (algemene voertuigbeheersing) genoemd.
tijdens dit examenmoet je de voertuigbeheersing van je motor laten zien. ( zeven oefeningen in 4 clusters. Alle oefeningen tellen even zwaar)

Uit ieder cluster is één oefening verplicht, en doe je uit de clusters twee tot en met vier één oefening extra.
Dus: vier verplichte, en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen.
Om te slagen moet je in totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol afronden.
Daarbij voer je in de clusters twee tot en met vier minimaal één oefening correct uit.
Dus je laat tijdens dit examen eigenlijk de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid.
En dat je goed kunt remmen. (Dit eerste examen wordt meestal afgenomen in Enschede of in Zwolle)

Hieronder leest en ziet u alle oefeningen van de Algemene Voertuig Beheersing.
Duidelijker kan het niet, net zoals onze uitleg tijdens de motorrijles.....

Cluster 1

Achteruit parkeren
Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren.
In deze verplichte oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand.
Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard.
Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het parkeervak uit.

Cluster 2

Langzame slalom 
De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom.
Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand.
Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening,
langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!

Wegrijden uit parkeervak
Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit.
De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.


Denkbeeldige acht

Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader.
Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan.
Je mag je voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

 

Stapvoets rechtdoor rijden
Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter.
Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling.
Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.


Halve draai (links- of rechtsom)

Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan.
Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt dan terug naar het startpunt.

Cluster 3

Uitwijkoefening
Cluster drie bestaat uit drie oefeningen, waarvan de uitwijkoefening verplicht is.
Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort.
Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken.
Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.

Snelle slalom
Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld.
Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer per uur met trekkende motor.
Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt.


Vertragingsoefening
Bij deze optionele oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur.
Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling.
Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling terug.
Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.

Cluster 4

Noodstop
In het vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening.
Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen.
Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.

Precisiestop
Bij de precisiestop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat.
Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert.
Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.

 

Stopproef
Naast de precisiestop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als tweede keuzeoefening.
Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling.
Je hebt een korte remweg.

 

Het tweede praktijk examen (AVD) kan pas nadat je voor het eerste examen bent geslaagd.

Motorrijles Deventer:
Nadat je AVB hebt gehaald gaan we je voorbereiden op het volgende examen en dat is AVD

Dit tweede examen is kijken hoe je je in het algemeen gedraagt op de openbare weg. (algemene verkeersdeelneming AVD)
Hier wordt gekeken naar bijvoorbeeld je kijktechniek, plaats op de weg, snelheid, voorzichtigheid/anticiperen en vooruit kijken.
Tijdens dit tweede examen wordt er beslist of je je motorrijbewijs mag ophalen.
Dit tweede examen speelt zich af in en rond CBR examenplaats Deventer en is in combinatie met het eerste examen dan beslissend voor je motorrijbewijs.
De volgorde van examens kunnen en mogen niet omgewisseld worden. 

Maar zoals in het begin al aangegeven, zonder theorie geen enkele kans!
Voordat je gaat rijden is het natuurlijk verstandig je theorie te gaan halen.
Heb je een rijbewijs B ( auto) dan hoef je voor de AVB nog niet de theorie gehaald te hebben voor het 2de examen AVD wel!
Heb je nog geen autorijbewijs dan ben je verplicht eerst de theorie halen!
Wil je gaan leren of eerst nog even oefenen? probeer het hier gratis!

 motorrijles Deventer
Motorrijles Deventer


Motorrijden:
Een geweldige ervaring, m
aar leer wel de gevaren te herkennen!

Leer risico's te vermijden,  Leer te reageren en anticiperen.
Dan pas is motorrijden leuk, dan pas kun je genieten van je vrijheid.

 

 

 

 

motorrijles-deventer